گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱۵

 

ما درویشان نشسته در تنگ دره
گه قرص جوین خوریم و گه گشت بره
پیران کهن دانند میران سره
هر کس که بما بد نگره جان نبره


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر