گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳۵

 

ای شیر خدا امیر حیدر فتحی
وی قلعه گشای در خیبر فتحی
درهای امید بر رخم بسته شده
ای صاحب ذوالفقار و قنبر فتحی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر