گنجور

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۳۶

 

ای آیت کارگاه صنع صمدی
چندی پی تکمیل در این کالبدی
هر روز که از زندگیت می گذرد
گامی است بسوی جایگاه ابدی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی