گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۷

 

این سینهٔ پرمشغله از مکتب اوستو امروز که بیمار شدم از تب اوست
پرهیز کنم ز هرچه فرمود طبیبجز از می و شکری که آن از لب اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی