گنجور

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

با باد، دلم گفت که بادا بادا
با یار بگو و هر چه بادا بادا
کآن کس که مرا ز صحبتت کرد جدا
شب با غم و رنج روز بادا بادا


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی