گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷

 

تا عشق ترا است این شکرخائیهاهر روز تو گوش دار صفرائیها
کارت همه شب شراب پیمائیهامکر و دغل و خصومت افزائیها


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی