گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۸

 

با اهل زمانه آشنایی مشکل
با چرخ کهن ستیزه رایی مشکل
از جان و جهان قطع نمودن آسان
در هم زدن دل به جدایی مشکل


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر