گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۹۲

 

طبرستان را شگفت جایی دیدم
نمناک زمینیّ و هوایی دیدم
هر خار بنی یافتم و زوبینی
هر شاخ گیایی ز کیایی دیدم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل