گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵۲

 

ای عارف گوینده نوائی برگویا قول درست یا خطائی برگو
درهای گلستان و چمن را بگشایچون بلبل مست ز آشنائی برگو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی