گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۲

 

دلتنگ مشو که دلگشائی آمددل نیک نواز با نوائی آمد
غم را چو مگس شکست اکنون پر و بالکز جانب قاف جان همائی آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴۹

 

صبح آمد و وقت روشنائی آمدشبخیزان را دم جدائی آمد
آن چشم چو پاسبان فروبست بخوابوقت هوس شکر ربائی آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی