گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۶۷

 

زین گونه که شد خوار و فرو مایه هنر
وز جهل پس افتاد بصد پایه هنر
یارب تو بفریاد رس آن مسکین را
کش خانه سپاهان بود و مایه هنر


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل