گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۷

 

تا مهر نگار باوفایم بگرفتمن بودم و او چو کیمیایم بگرفت
او را به هزار دست جویان گشتماو دست دراز کرد و پایم بگرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی