گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۲۳

 

با عقل به اندازه روی مایل باش
آگاه درین بادیه هایل باش
در معرفت خدا، سخن بسیارست
تسلیم شو و به عجز خود قایل باش


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی