گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵

 

در کشور عشق جای آسایش نیست
آنجا همه کاهشست افزایش نیست
بی درد و الم توقع درمان نیست
بی جرم و گنه امید بخشایش نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

در دور زمان لحظه ای آرامش نیست
دنیای دنی مکان آسایش نیست
این عزت و جاه و شوکت و منصب و قال
از بهر بشر بغیر آلایش نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی