گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳۳

 

با دل گفتم اگر بود جای سخنبا دوست غمم بگو در اثنای سخن
دل گفت به گاه وصل با یار مرانبود ز نظاره هیچ پروای سخن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی