گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ایدگری»

 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۱ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

ایداده وجود را صفای دگری

ظاهر ز تو نور کبریای دگری

گر بود خدای دگری غیر خدا

من فاش بگفتمی خدای دگری


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی