گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۰۰

 

ای خورده مرا جگر برای دگراندانم که همین کنی برای دگران
من باد رهی بدم تو راهم دادیمن رستم از این واقعه وای دگران


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۱۱

 

ای زخم تو خوشتر از دوای دگرانامساک تو بهتر از عطای دگران
ای جور تو بهتر از وفای دگراندشنام تو بهتر از ثنای دگران


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی