گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۵۹

 

عاشق که تواضع ننماید چکندشبها که بکوی تو نیاید چکند
گر بوسه زند زلف ترا تیره مشودیوانه که زنجیر نخاید چکند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی