گنجور

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۲

 

قول و غزلی که دل رباید همه را
چنگت بوصول چپ سراید همه را
چنگ تو بچنگ زلف خوبان ماند
ز آنرو که شکستنش خوش آید همه را


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی