گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۲

 

در مغز فلک چو عشق تو جا گیردتا عرش همه فتنه و غوغا گیرد
چون روح شود جهان نه بالا و نه زیرچون عشق تو روح را ز بالا گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عبید زاکانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳

 

گر وصل تو دست من شیدا گیرد
وین درد و فراق راه صحراگیرد
هم حال من از روی تو نیکو گردد
هم کار من از قد تو بالا گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی