گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲۳

 

دلخسته و سینه چاک می‌باید شد
وز هستی خویش پاک می‌باید شد
آن به که به خود پاک شویم اول کار
چون آخر کار خاک می‌باید شد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر