گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۸۹

 

هان ای تن خاکی سخن از خاک مگوجز قصهٔ آن آینهٔ پاک مگو
از خالق افلاک درونت صفتی استجز از صفت خالق افلاک مگو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی