گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۴۲

 

نی غنچه باغ من طراوت گیرد
نی شربت عیش من حلاوت گیرد
از خم سعادتم اگر باده دهند
در ساغر من رنگ شقاوت گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی