گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۴۸

 

خود هیچ بسوی ما نگاهی نکنیگیرم که گناهست گناهی نکنی
دل در گل رخسار تو می‌نالد زاربر آینهٔ دلم تو آهی نکنی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی