گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹۹

 

آهوی قمرا سهامه عیناهما شوش عزم خاطری الا هو
روحی تلفت و مهجتی تهواهقلبی ابدا یقون یا هویا هو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی