گنجور

رودکی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷

 

ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو
وی گریهٔ طفل بی گناه از غم تو
افغان خروس صبح گاه از غم تو
آه از غم تو! هزار آه ازغم تو!


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۲

 

ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو
وی گریهٔ طفل بی‌گناه از غم تو
افغان خروس صبح گاه از غم تو
آه از غم تو هزار آه از غم تو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر