گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۱

 

من بودم و آن نگار روحانی روی
افکنده در آن دو زلف چوگانی گوی
خصمان به در ایستاده خاقانی جوی
من در حرم وصال سبحانی گوی


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی