گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۸

 

تا ناله، درفش کاویانی نکنی
در کشور دهر، قهرمانی نکنی
گر جان طلبند، منت از بخت بدار
در مسلخ عشق، سخت جانی نکنی


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۰

 

چون باد صبا، سبک عنانی نکنی
با زاغ و زغن، هم آشیانی نکنی
ای سرمه، به خاک تا توان یکسان شد
زنهار، به دیده ها گرانی نکنی


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۳

 

تا چهره ز اشک ارغوانی نکنی
در محفل عیش، گل فشانی نکنی
هرگز چون شمع، جا به بزمت ندهند
گر با همه کس چرب زبانی نکنی


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی