گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵۸

 

گویند که یار را وفا نیست دروغگویند پس از هجر لقا نیست دروغ
گویند شراب جانفزا نیست دروغگویند که این به پای ما نیست دروغ


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی