گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۹۴

 

با نااهلان اگر چو جانی باشیما را چه زیان تو در زیانی باشی
گیرم که تو معشوق جهانی باشیآری باشی، ولی زمانی باشی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۹

 

در خدمت ما اگر زمانی باشی
در دولت صاحب قرانی باشی
ور پاک و عزیز همچو جانی باشی
بی ما تو چو بی‌جان و روانی باشی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی