گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۸

 

ز آن می که حیات جاودانیست بخورسرمایه لذت جوانی است بخور
سوزنده چو آتش است لیکن غم راسازنده چو آب زندگانی است بخور


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام