گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۳

 

ببرید ز من نگار هم خانگیم
بدرید به تن لباس فرزانگیم
مجنون به نصیحت دلم آمده‌است
بنگر به کجا رسیده دیوانگیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر