گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۱

 

تا حاصل دردم سبب درمان گشتپستیم بلندی شد و کفر ایمان گشت
جان و دل و تن حجاب ره بود کنونتن دل شد و دل جان شد و جان جانان گشت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۳۶

 

در عالم عشق تا دلم سلطان گشت
آزاد ز کفر و فارغ از ایمان گشت
اندر ره خود مشگل خود خود دیدم
از خود چو برون شدم رهم آسان گشت


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی