گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۴۳

 

گوئی که مگر به باغ رز رشته‌امییا بر رخ خویش زعفران کشته‌امی
آن وعده که کرده‌ای رها می‌نکندور نی خود را به رایگان کشته‌امی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی