گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۱۹

 

ای عشق تو در جان کسی و آن کس منای درد تو درمان کسی و آن کس من
گوئی بینم لب ترا چون لب خویشمجروح به دندان کسی و آن کس من


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی