گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۰۸

 

تا رنگ من از شراب رهبان کردند
بی رنگی ام آبروی ایمان کردند
صوفی بت هستیم به صد پاره شکست
دردا که تعلقم پریشان کردند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی