گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱۸

 

ای گنج بیا زود به ویرانهٔ خویشوی زلف پریشان مشو از شانهٔ خویش
وی مرغ متاب روی از دانهٔ خویشای خانه خدا درآی در خانهٔ خویش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی