گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۳۰

 

آن شاه که هست عقل دیوانهٔ اووز عشق دلم شده است همخانهٔ او
پروانه فرستاد که من آن توامصد شمع به نور شد ز پروانهٔ او


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی