گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۹

 

هر چند گهی زعشق بیگانه شوم
با عافیت کنشت و همخانه شوم
ناگاه پری‌رخی بمن بر گذرد
برگردم زان حدیث و دیوانه شوم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

عبید زاکانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰

 

بیم است که در بیخودی افسانه شوم
وانگشت نمای خویش و بیگانه شوم
ای عقل فضول میدهد زحمت من
ناگاه ز دست عقل دیوانه شوم


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی