گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷۶

 

از گل قفس هدهد جانها تو کنیاز خاک سیه شکرفشانها تو کنی
آن را که تو سرمه‌اش کشیدی او داندکاینها ز تو آید و چنانها تو کنی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی