گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸

 

آن لقمه که در دهان نگنجد به طلبوان علم که در نشان نگنجد به طلب
سریست میان دل مردان خدایجبریل در آن میان نگنجد به طلب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی