گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۲

 

علمی نه که از زمرهٔ انسان نهمت
جودی نه که از اصل کریمان نهمت
نه علم و عمل نه فضل و احسان و ادب
یا رب بکدام تره در خوان نهمت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر