گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۱۴

 

تا درد نیابی تو به درمان نرسیتا جان ندهی به وصل جانان نرسی
تا همچو خلیل اندر آتش نرویچون خضر به سرچشمهٔ حیوان نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی