گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰۶

 

جانی که در او دو صد جهان میدانمگوئیکه فلانست و فلان میدانم
او شاهد حضرتست و حق نیک غیورهر چشم که بسته گشت از آن میدانم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی