گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۱

 

دلبر دل خسته رایگان می‌خواهد
بفرستم گر دلش چنان می‌خواهد
وانگه به نظاره دیده بر ره بنهم
تا مژده که آورد که جان میخواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر