گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵۱

 

ای گل تو ز لطف گلستان می‌خندییا از دم عشق بلبلان می‌خندی
یا در رخ معشوق نهان می‌خندیچیزیت بدو ماند از آن می‌خندی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی