گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵۶

 

صد بار بگفتمت ز مستان مگریزجان در کفمان سپار و بستان مگریز
از من بشنو گریز پا سر نبردگر جان خواهی ز حلقهٔ جان مگریز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی