گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۹

 

ای زندگی تن و توانم همه توجانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه منمن نیست شدم در تو از آنم همه تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹

 

ای زندگی تو و توانم همه تو
جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی، از آنم همه من
من نیست شدم در تو، از آنم همه تو


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی