گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۹۲

 

امروز مراست روز میدان منشینمیتاز چو گوی پیش چوگان منشین
مردی بنمای و همچو حیران منشینامروز قیامت است ای جان منشین


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی