گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳

 

از چرخ فلک گردش یکسان مطلب
وز دور زمانه عدل سلطان مطلب
روزی پنج در جهان خواهی بود
آزار دل هیچ مسلمان مطلب


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر